Religions

Entrevistes a joves membres de les tretze principals confessions religioses amb presència a Catalunya, que expliquen les característiques de la confessió religiosa a la qual s’adscriuen, i que també permeten endinsar-nos en la seva quotidianitat per tal de saber com compaginen les seves activitats diàries amb la seva fe.

This post is also available in: Catalán, Inglés